Ruhsatlandırma Hizmetleri

Yatırım Süreci
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak isteyen katılımcı adayı FOSB Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak yatırım talebi için gerekli alanı, yatırımı için gerekli altyapı ihtiyaçlarını, şirket bilgilerini ve yapacağı işi gösteren iş akış şemasını tarafımıza gönderir. FOSB Yönetim Kurulu onayından sonra yatırımcı adayı ile arsa tahsis sözleşmesi imzalanır ve arsa tahsis belgesi düzenlenir. Yatırımcı adayı arsa tahsisi sonrasında yatırım yapacağı parsel için imar durumu talebinde bulunur ve yatırım süreci başlamış olur. Arsa tahsis belgesinin ardından yatırımcı bir yıl içerisinde yapı ruhsatlarını almak, iki yıl içerisinde ise üretime başlamak zorundadır. Gerekli görülen hallerde yapı ruhsatı için verilen süre altı ay, üretime geçmek için verilen süre ise iki yıl uzatılabilir.
İmar
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi yapılan yatırımcı ÇED başvurusu yapar ve avan projeleri hazırlar. Avan projelerin ardından inşaat ruhsatı için tüm projelerini, proje müellifleri evraklarını ve müteahhitlik evraklarını ekinde bulunduran dilekçe ile inşaat ruhsatı başvurusunda bulunur. İnşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanma izin belgesinden önce itfaiye raporu başvurusunda bulunulur. İtfaiye raporu ve gerekli evraklarla yapı kullanma izin belgesi için FOSB Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur. Yapı kullanma izin belgesi ardından gerekli evraklarla GSM İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı başvurusu yapılır. Yatırımcı, çalışma ruhsatı ile birlikte başvurarak arsa tapusunu alır. Arsa tapusunun alınmasıyla yapı kiraya verilebilir.
Çevre
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yatırımcılar çevre yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tehlikeli atık beyanları, ambalaj beyanları, atık yağ beyanları, baca temizlikleri ve baca gazı ölçümleri ve endüstriyel atık yönetim planlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır.

Bölgemizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-posta bültenimize kayıt olunuz.