Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi

KAZI – DOLGU İŞİ, BAĞLANTI YOLU ve SAHA İÇİ İMAR

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde OSB Sahası arazisi, topoğrafik açıdan kot farklılıkları içerdiğinden; gerek sanayi parselleri alanları gerek teknik altyapı alanları ve gerekse saha içi imar yollarıyla Adapazarı-Karasu Karayoluna yapılacak bağlantı yollarının yapımı açısından teknik ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar doğuracak olması nedeniyle yapılaşmaya başlamadan önce genel bir kazı – dolgu çalışmasına karar verilmiştir.

OSB Saha içi Kazı–Dolgu, Bağlantı ve Saha içi imar yollarının açılması işi 15.11.2013 tarihinde başlamış 24.11.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Bu iş kapsamında 1.619.467,16 m³ kazı ve dolgu yapılarak OSB parselleri kot farkı ortalaması 12 metreden 2 metreye düşürülmüştür. Ferizli OSB’nin Adapazarı – Karasu Karayoluna bağlantısı sağlayan Bağlantı Yolunun dolgu malzemesi OSB Saha içinden karşılanmıştır. Bağlantı yolu ile saha içi tüm imar yollarına alttemel malzemesi serilmesi ile tüm parsellere ulaşım sağlanmıştır.

Ferizli OSB, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli Organize, Sakarya Ferizli Organize, Ferizli, Organize, Sanayi, Ferizli osb sakaryadan ferizliye giderken karşınıza ferizli organize sanayi bölgesi çıkmaktadır. Şehrin değişik yerlerinde ferizli osb, ferizli organize sanayi bölgesi bulunan ve gelişmeler sonucu bulundukları Ferizli Organize Sanayi Bölgesinin gerekli olduğuna karar veren Ferizli OSB bu bir ilki ferizli de gerçekleştirmiştir. Ferizli OSB içerisinde birçok firmanın bulunuduğu bir gerçektir. Ferizli organize sanayi bölgesinde son güvenlikli altyapı kaliteli internet altyapısı Ferizli OSB için vazgeçilmez oluyor. Bu şekilde Ferizli OSB için en güzel değer Ferizli organize sanayi bölgesi oluyor. Ferizlinin üretici bölgeleri de Ferizli organize sanayi bölgesini Ferizli OSB olarak tercih ediyor. Bölgemizde büyük çaplı firmalar ile Ferizli organize sanayi bölgesi sürekli büyüme gösteriyor.