Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi

MEVZUAT

 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yatirimlarin Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.
5084 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle İlgili Kanun Yönetmeliği
Ambalaj Ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
İşyeri Sağlık Birimleri Ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kaymakam Adayları Yönetmeliği
Kosgeb Bütçesinin Gelir, Gider Ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik
Kosgeb Destekleri Yönetmeliği
Oda Ve Borsa Şubeleri İle Oda Temsilciliklerinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
Osb Uygulama Yönetmeliği
Osb Yer Seçimi Yönetmeliği
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
İçme Ve Kullanma Suyu Temin Edilen Ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında - Yönetmelik
Tarım Arazilerinin Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Tarımda Kullanılan Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı Ve Denetimine Dair Yönetmelik
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Ve Mühendislik Hizmetleri Ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği
Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yem Yönetmeliği

 Ferizli OSB, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli Organize, Sakarya Ferizli Organize, Ferizli, Organize, Sanayi, Ferizli osb sakaryadan ferizliye giderken karşınıza ferizli organize sanayi bölgesi çıkmaktadır. Şehrin değişik yerlerinde ferizli osb, ferizli organize sanayi bölgesi bulunan ve gelişmeler sonucu bulundukları Ferizli Organize Sanayi Bölgesinin gerekli olduğuna karar veren Ferizli OSB bu bir ilki ferizli de gerçekleştirmiştir. Ferizli OSB içerisinde birçok firmanın bulunuduğu bir gerçektir. Ferizli organize sanayi bölgesinde son güvenlikli altyapı kaliteli internet altyapısı Ferizli OSB için vazgeçilmez oluyor. Bu şekilde Ferizli OSB için en güzel değer Ferizli organize sanayi bölgesi oluyor. Ferizlinin üretici bölgeleri de Ferizli organize sanayi bölgesini Ferizli OSB olarak tercih ediyor. Bölgemizde büyük çaplı firmalar ile Ferizli organize sanayi bölgesi sürekli büyüme gösteriyor.